Leseforståelse i skolen: Å utvikle elevers  kritiske tenkning gjennom lesing, argumentasjon og debatt

Lawrence, J. F.,  & Thorbjørnsen, J. M. (2022). Leseforståelse i skolen: Å utvikle elevers  kritiske tenkning gjennom lesing, argumentasjon og debatt. In V. Grøver I.  Bråten (Eds.), Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter (pp. 130-142). Oslo, Norway: Cappelen  Damm Akademisk.

Wednesday, September 7, 2022
Friday, February 24, 2023